Εξατομικευμένη Διαχείριση

Η σύγχρονη ιατρική επιτρέπει την εξατομικευμένη διαχείρηση των φορέων μεταλλαγών των γονιδίων που σχετίζονται με τα κληρονομούμενα καρκινικά σύνδρομα, τόσο σε επίπεδο χειρουργικής προσέγγισης, όσο και σε επίπεδο θεραπείας.

Βάσει των Διεθνών Κατευθυντήριων Οδηγιών, η χειρουργική θεραπεία των ασθενών, οι οποίοι φέρουν κάποια παθογόνο μεταλλαγή, πρέπει να είναι διαφορετική σε σχέση με των υπολοίπων ασθενών προκειμένου να μειωθει σημαντικά ο κίνδυνος ανάπτυξης άλλου καρκίνου. Επιπρόσθετα, υπάρχουν νέα φάρμακα τα οποία ονομάζονται στοχευμένες θεραπείες και είναι ειδικά σχεδιασμένα για τους φορείς τέτοιων μεταλλαγών.

Μείωση Κινδύνου

Τόσο οι ασθενείς, όσο και οι υγιείς φορείς παθογόνων μεταλλαγών, έχουν επιλογές που αφορούν στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου αλλά και την αποφυγή ανάπτυξης δεύτερου πρωτοπαθούς όγκου.

Οι εξελίξεις στις χειρουργικές και απεικονιστικές μεθόδους, σε συνδυασμό με τη γνώση της προδιάθεσης, η οποία σχετίζεται με κάθε ένα από τα γονίδια που αναλύονται, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου κατά 90%. Τα αποτελέσματα του HerediGENE δίνουν στους ιατρούς και στους ασθενείς τη δυνατότητα εξατομικευμένης διαχείρησης των ασθενών και μείωσης του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου βάσει  της μοναδικής βιολογίας κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Είναι οικογενειακό ζήτημα...

Ένα θετικό εύρημα σε κάποιο άτομο επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια. Είναι σημαντικό να γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας. Κάθε συγγενής υψηλού κινδύνου πρέπει να εξετασθεί για την ίδια μεταλλαγή. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ο θεράπων ιατρός είναι σε θέση να διαχειριστεί εξατομικευμένα τον κάθε εξεταζόμενο.

Επιπρόσθετα, η πιθανότητα μεταβίβασης της συγκεκριμένης μεταλλαγής στην επόμενη γενεά ανέρχεται στο 50%. Ωστόσο,υπάρχουν αναπαραγωγικές επιλογές οι οποίες πρέπει να συζητηθούν με τον ιατρό, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μεταβίβασης της παθογόνου μεταλλαγής, που συνδέεται με την ανάπτυξη καρκίνου, στους απογόνους.

Λεωφ.Σπάτων 52
153 44 Γέρακας-Ελλάδα
Τηλ. +30 210 6032138
Φαξ +30 210 6032148
info@genekor.com

© 2020 Genekor. All rights reserved. Όροι Χρήσης