Άτομα τα οποία έχουν προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό και πληρούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλοι υποψήφιοι για την εκτίμηση του κινδύνου για κληρονομούμενο καρκίνο και για την ανάλυση HerediGENE.

  • Εμφάνιση οποιουδήποτε είδους καρκίνου σε νεαρή ηλικία.
  • Άτομα με πολλαπλούς πρωτοπαθείς όγκους.
  • Αμφοτερόπλευροι όγκοι.
  • Περιστατικά ίδιου τύπου καρκίνου σε κοντινούς συγγενείς.
  • Εμφάνιση καρκίνου σε πολλαπλές γενεές μιας οικογένειας.
  • Περιστατικά σπάνιου είδους καρκίνου σε οποιαδήποτε ηλικία.
     

Λεωφ.Σπάτων 52
153 44 Γέρακας-Ελλάδα
Τηλ. +30 210 6032138
Φαξ +30 210 6032148
info@genekor.com

© 2020 Genekor. All rights reserved. Όροι Χρήσης