Aşağıdaki kriterlerden bir veya daha fazlasına uyan bir kişisel / aile geçmişine sahip bireyler Kalıtsal Kanser Risk Değerlendirmesi ve HerediGENE Analizi için aday olabilirler.

  • Erken yaşta herhangi bir kanser türü başlangıcı
  • Çoklu Primer Tümöre Sahip Bireyler
  • Bilateral kanserler
  • Yakın akrabalarda aynı kanser türünün ortaya çıkması
  • Ailenin birkaç jenerasyonunda kanser vakası
  • Nadir görülen tümörlerin herhangi bir yaşta oluşumu

Hüsrev Gerede Cad. Berrin Apt.
No. 52 D.2 Teşvikiye 34357, İstanbul
T: +90 212 327 2780
F: +90 212 327 2781
Email: tr@genekor.com

© 2020 Genekor. All rights reserved. Kullanım Koşulları