Kalitsal Kanser

brca gene mutation

Bu bir aile sorunu!

Bazı kanser türleri, ailelerde görülen gen değişikliklerinden güçlü bir şekilde etkilenebilir ve belirli kanser türlerine sahip kişilerin, kanserlerinin kalıtsal bir mutasyondan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmeleri önemlidir çünkü genetik öyküye ilişkin bilgilerin, tedavi seçimleri üzerinde önemli bir etkisi olabilir.
Kanserlerin çoğu sporadikken (yere veya zamana bağlı değilken), bazı insanlar annelerinden veya babalarından aldıkları bir gen mutasyonu ile doğarlar. Bu değişikliğe uğramış gen, onları diğer insanlardan çok daha yüksek bir kanser geliştirme riski altına sokar. Kanser, kalıtsal bir gen mutasyonu nedeniyle ortaya çıktığında, kalıtsal kanser olarak adlandırılır ve tüm kanserlerin ~%5-10’unu oluşturur.

Kansere yatkınlık genleri erkekler ve kadınlar tarafından kalıtsal olarak alınabilir ve aktarılabilir. Ebeveynlerden biri böyle bir geni taşıyorsa her çocuğun onu kalıtım yoluyla alma ve kansere karşı daha duyarlı olma ihtimali %50’dir.

Kalıtsal kanserler genel olarak kalıtsal olmayan kanserlerden anlamlı ölçüde farklı değildir. Kanserin aile içinde ortaya çıkma şekli, kalıtsal olup olmadığını gösterir.

Size kanser teşhisi konduysa doktorunuza genetik danışmanlık ve HerediGENE Testi için kılavuzlara uygun olup olmadığınızı sorun.

While most cancers are sporadic, some people are born with a gene mutation that they have inherited from their mother or father. This altered gene puts them at a much higher risk for cancer than other people. When cancer occurs because of (or due to ) an inherited gene mutation, it is referred to as hereditary cancer and it reflects the ~5-10% of all cancers.

Cancer predisposition genes may be inherited and passed on by men and women. If one parent carries such a gene, each offspring has a 50 percent chance of inheriting it and be more susceptible to cancer.

Hereditary cancers are not significantly different from non-hereditary cancers, in general. It is the way that the cancer occurs within the family that should indicate whether it’s hereditary.

If you have been diagnosed with cancer, ask your physician if you meet the guidelines for genetic counseling and the HerediGENE Test.

En güncel uluslararası kılavuzlar (ASCO, ESMO, NCCN ve Amerikan Meme Cerrahları Derneği), meme, prostat, kolon, pankreas, over kanseri vb. riskinin artmasıyla ilişkili gen varyantlarının daha iyi kapsanması için yalnızca BRCA1/2 yerine çoklu gen panellerinin kullanılmasını şiddetle tavsiye etmektedir.