Γενετικό Τεστ για Καρκίνο HerediGENE

Πίνακας Γονιδίων

σύνδρομο lynch

Γενετικό τεστ για Καρκίνο HerediGENE. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται γονίδια που αναλύει η εξέταση HerediGene γνωστά για συνήθη καρκινικά σύνδρομα (όπως σύνδρομο Lynch για τα κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού) και συνήθεις τύπους καρκίνου.

Γονίδια για κληρονομικό καρκίνο του: 

Για το σύνδρομο Lynch όπως EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6 και PMS2.

Εντέρου όπως τα γονίδια APC, BMPR1A, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2, POLE, POLD1 και SMAD4.

γονίδιο brca2Μαστού όπως τα γονίδια BRCA2, ATM, BARD1, BRCA1, BRIP1, CDH1, CHEK1, CHEK2, FANCA, FANCM, MRE11A, MUTYH, NBN, NF1, PALB2, PTEN, RAD50, RAD51B, RAD51C, RAD51D, STK11 και TP53.

Παγκρέατος όπως τα γονίδια BRCA2, ATM, BRCA1,  CDKN2A, FANCA, FANCM, MEN1, MLH1, MSH2, (MSH6), PALB2 και STK11

σύνδρομο lynch Ωοθηκών BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, RAD51C, RAD51D και TP53

Στομάχου CDH1 και FANCA.

σύνδρομο lynch Δέρματος (Μελάνωμα) όπως CDK4, CDKN2A, PTEN και TP53.

σύνδρομο lynch Ενδομήτριου όπως EPCAM, FANCA και MLH1.

Ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς, νεφρών κ.α) όπως APC, MEN1, RET και VHL.

Προστάτη όπως ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2 και PMS2.

Πίνακας Γονιδίων

πάνελ 52 γονιδιών

Το γενετικό τεστ για καρκίνο HerediGENE καλύπτεται απο τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

HerediGene Επικοινωνία.

Οι πιο πρόσφατες διεθνείς οδηγίες (ASCO, ESMO, NCCN και American Society of Breast Surgeons) συνιστούν ανεπιφύλακτα, αντί για αποκλειστικά BRCA1 / 2, τη χρήση πάνελ πολλαπλών γονιδίων για καλύτερη κάλυψη των γονιδιακών μεταλλάξεων που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, του προστάτη, του παχέος εντέρου, του παγκρέατος, του καρκίνου των ωοθηκών κ.λπ..